Menu

Blog Lente 2014

Onze genen snappen er geen bal meer van, jij wel?

Wie wil er niet ‘s morgens fris uit bed springen en opgewekt aan een nieuwe dag beginnen? Energie is de basis van alles, ook van gezondheid. Vermoeidheid is een veelvoorkomende klacht. Het is een uitdaging om in de huidige tijd vol prikkels voor onze eigen balans te blijven zorgen. We kunnen namelijk makkelijk de hele dag zitten, eten en Facebooken. De huidige leefstijl blijkt tot ziekte uit te nodigen en daar baal ik van. 'Het belangrijkste en grootste risico voor de gezondheid is nu een ongezonde leefstijl,' staat in het artsentijdschrift Medisch Contact*1. Uit onderzoek blijkt dat 72%*2 van onze voeding ongezond is en dat 75%*3 van de bevolking de dagelijkse aanbevolen beweging niet redt. In 2012 bedroegen de gezondheidsuitgaven 92,7 miljard euro. De gezondheidszorg, beter ziektezorg te noemen, ligt op ramkoers. De oermens van vroeger leefde heel anders en was veel vitaler. Ik heb veel oude wijsheid en inzichten in mijn boeken ‘OERsterk’ en ‘OERsterk koken!’ willen aanreiken. Beide boeken zijn inmiddels een bestseller. Het benadrukt dat veel mensen actief op zoek zijn naar kennis om eigen manager van hun gezondheid te worden.

Sinds de industriële revolutie zijn we steeds meer voedingsmiddelen gaan bewerken, waardoor er steeds minder vitaminen en mineralen in onze voeding zitten. We worden dikker, zwakker en zieker. Vroeger was men dom en sterk, nu zijn we slim en zwak. Dit zien we helaas ook in de huidige ziektecijfers terug. Ruim één miljoen mensen slikken antidepressiva. Geluk is ver te zoeken en helaas niet in pilvorm te verkrijgen. Het aantal chronische aandoeningen stijgt nog ieder jaar, met grote economische gevolgen. 'Chronische aandoeningen hebben een negatieve invloed op de arbeidsparticipatie van de toch al slinkende beroepsbevolking. Een ongezonde leefstijl levert kortom onherstelbare schade op, die zijn weerslag heeft op de gehele maatschappij', valt in het artikel in Medisch Contact te lezen.

Wat mij betreft is het herstellen van onze leefstijl van levensbelang en hoort het hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Niet alleen vanuit economisch perspectief, maar vooral vanuit empatisch perspectief. Ziek zijn gun je niemand, helemaal niet als dit door simpele leefstijladviezen voorkomen had kunnen worden. Nu is het leven zeker niet maakbaar, maar wel voor een groot deel stuurbaar. Laten we deze macht gebruiken!

Kleine stappen kunnen groot effect hebben, bijvoorbeeld meer groente en fruit eten, minder geraffineerde koolhydraten, meer bewegen en mentale training voor een gezonde geest. Dingen zijn namelijk niet zoals ze zijn, maar vooral zoals je ze voelt. De wereld is niet zoals hij is, maar vooral een afspiegeling van hoe jij bent. De enige controle en verantwoordelijkheid in het leven heb je over jezelf.

Inzicht in gezonde keuzes of gedragsverandering vraagt ook medewerking van de omgeving. De wijsheid dat een appel gezond is, is moeilijk in praktijk te brengen in omgeving waar alleen maar chocoladerepen te koop zijn. Hier ligt een taak voor de politiek om enerzijds de bevolking te informeren en anderzijds de industrie te kaderen. Nu hebben we vooral een minister van ziektezorg. Al het geld gaat op aan nazorg in plaats van voorzorg. Voor een duurzame oplossing moeten we preventief gaan denken. Mensen zouden, ongeacht of zij scholier, werknemer, peuter of oudere zijn, gestimuleerd en geholpen moeten worden om de eigen gezondheid in stand te houden en waar nodig te bevorderen. Er is grote behoefte aan eerlijke en logische informatie over ons lichaam en onze gezondheid. Waar leren we nog hoe ons lichaam functioneert en welke brandstof het nodig heeft? Niet in het onderwijs en al zeker niet in de tijdschriften of op de posters in bushokjes. Het Voedingscentrum zit ook gevangen in een commercieel web van belangen. Koemelk, margarine en brood blijken bijvoorbeeld bij veelvuldig gebruik volgens veel internationele experts onze gezondheid juist te kunnen schaden. Daarnaast blijkt uit de voedselconsumptiepeiling in 2010 dat gemiddeld 95% van alle mannen en vrouwen in Nederland dagelijks te weinig groente én fruit eet. We hebben groente en fruit helaas door brood vervangen.

OERsterk biedt een totaalconcept richting optimale gezondheid en vitaliteit. Naast veel informatie word je door vragenlijsten uitgedaagd om jouw gezondheidsstaat in kaart te brengen. Dit boek sluit aan bij de mens als eenheid. Lichaam en geest worden met elkaar verbonden. Het biedt praktische adviezen en aanknopingspunten om de volksgezondheid te verbeteren, de zorgkosten te verlagen en vooral de vitaliteit van het individu binnen korte tijd drastisch te verhogen. Het pleit voor een preventieve geneeskunde, de enige manier om van ziektezorg weer gezondheidszorg te maken. Onze genen snappen geen bal van de huidige omgeving. Deze mitmatch leidt tot klachten en ziekten. Door je leefomgeving in kleine stappen anders in te richten, zorg je ervoor dat onze genen de omgeving weer begrijpen. Gezondheid zal het gevolg zijn. We zullen weer slim en sterk worden: de wens van ieder mens om gelukkig én gezond te zijn. Het beste medicijn staat niet uit een pil, maar uit gedragsverandering. Alles start met bewustwording. Werken aan jezelf is vooral heel erg leuk. Je energie verbetert, je slaapt beter en allerlei vage klachten verbeteren: ga jij deze uitdaging ook aan? Het nieuwe pocketboekje ‘OERsterk in een notendop’ van slechts 1,95 euro start dit proces.

OERsterk in een notendop is overal te koop, onder andere in de OERshop.


1. Medisch Contact, artikel ‘Gezonde leefstijl is zaak van iedereen’, 5 december 2013.

2. Cordain L, Eaton SB, Sebastian A, et al. Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century. Am J Clin Nutr. 2005; 81(2): 341-354.

3. Pruimboom L. Physical inactivity is a disease synonymous for a non-permissive brain disorder. Medical Hypothesis 2011; 77: 708-713.